Pies nad morzem

HMB nie tylko dla psów sportowych

Opublikowane przez pidraf

HMB, czyli Beta-hydroksy-beta-metylomaślan, jest substancją naturalnie występującą w organizmach ludzi i zwierząt, pochodną leucyny – niezbędnego dla ludzi i zwierząt, egzogennego aminokwasu rozgałęzionego (BCAA).
HMB odgrywa istotną rolę w syntezie białek w organizmie, przypisuje mu się także działanie anaboliczne i antykataboliczne, wpływ na układ szkieletowy i odporność.

Badania przeprowadzone na ludziach dowiodły, że HMB ogranicza proteolizę (redukcję) białek mięśniowych, będącą efektem wysiłku fizycznego (6, 19, 20). Później potwierdzono te wyniki w badaniach prowadzonych na szczurach i kurczętach brojlerów (7). Dzięki suplementacji tego związku dochodzi do zmniejszenia aktywności enzymów katabolicznych, głównie ubikwityny niszczącej białka (1). HMB ogranicza powysiłkowe uszkodzenia mięśni szkieletowych, jednocześnie przyspieszając regenerację organizmu (4, 5, 6, 19). HMB ma również zastosowanie w przypadku zapobiegania sarkopenii, czyli degradacji tkanki mięśniowej zachodzącej z wiekiem. (20, 21, 22)

W badaniach prowadzonych na koniach potwierdzono także, że HMB zwiększa siłę mięśni i poprawia wydajność podczas wysiłku (3,4). Na przykładzie psów zaprzęgowych, biegających na dystansie 1100km, wykazano, że zwierzęta otrzymujące suplement z HMB były szybsze, silniejsze i bardziej wytrzymałe niż grupa kontrolna nie otrzymująca preparatu (11). Podawanie HMB psom biegającym na dystansie 500m również przyniosło pozytywne skutki – zwierzęta były szybsze i mniej zmęczone po zakończeniu biegu (11). W badaniach przeprowadzonych na ludziach i zwierzętach, wielokrotnie potwierdzono także dodatni wpływ HMB na wzrost beztłuszczowej masy mięśniowej (1,5,6,11,12).

Kolejne badania z wykorzystaniem HMB wykazały wpływ tej substancji na wzrost odporności organizmu zwierząt (3,8,9,10,11,14). Wyniki badań przeprowadzonych na kurczętach brojlerów oraz prosiętach, potwierdziły wzrost odporności zwierząt i niższą śmiertelność w porównaniu do grup kontrolnych (8,9,10). Podobne efekty przyniosło suplementowanie HMB pstrągom tęczowym – stwierdzono wzrost odporności i niższą śmiertelność u młodych osobników (13,14).

Warto wspomnieć także, o wynikach badaniach opisujących wpływ suplementacji HMB na układ kostny zwierząt. Seria doświadczeń przeprowadzona przez polski zespół, miała na celu określenie wpływu HMB suplementowanego z pokarmem, na metabolizm tkanki kostnej w warunkach przed urodzeniowego oraz po urodzeniowego lub po wykluciowego formowania szkieletu (16,17,18). Podawanie HMB ciężarnym maciorom, powodowało u prosiąt między innymi wzrost masy kości, wytrzymałości i sprężystości. Prosięta, będące w okresie prenatalnym pod wpływem HMB (podawanym matce), charakteryzowały się także wyraźnie większymi przyrostami masy ciała (16).

Potwierdzono także doświadczalnie wpływ HMB na tkankę kostną i własności szkieletu u młodych zwierząt w fazie intensywnego wzrostu. Badania przeprowadzone na rosnących indykach potwierdziły wyniki zauważone we wcześniejszych doświadczeniach – wzrosła masa kości, ich sprężystość i wytrzymałość. Wykazano także wzrost koncentracji we krwi aminokwasów m.in. leucyny, izoleucyny, proliny, waliny, alaniny i kwasu glutaminowego. Wyniki wskazują na zwiększoną syntezę aminokwasów, pełniących ważną rolę w prawidłowym rozwoju kośćca, co potwierdza pozytywne oddziaływanie HMB na rozwijającą się tkankę kostną (17). Badania przeprowadzone u ludzi i zwierząt wskazały również na stymulację przez HMB syntezy kolagenu w organizmie, w tym w tkankach łącznych (18).

Dzisiaj HMB nie jest niestety powszechnie stosowane w żywieniu psów. Dzięki przeprowadzonym badaniom można zauważyć jak wiele zastosowań może mieć HMB w żywieniu tych zwierząt. W przypadku zwierząt sportowych i pracujących wnioski nasuwają się same – odpowiednia suplementacja zwiększy beztłuszczową masę mięśniową psa, wzmocni jego wytrzymałość i przyspieszy regenerację organizmu po wysiłku. To wszystko bezpośrednio powinno przełożyć się na wyraźnie lepsze wyniki podczas treningów i późniejszych konkurencji sportowych.

Na podstawie przedstawionych badań można jednak zauważyć szereg innych zastosowań dla HMB, jako suplementu diety dla psów. Działanie anaboliczne i antykataboliczne tej substancji, może być bardzo pomocne w przypadku psów z chorobami i uszkodzeniami mięśni. Psy cierpiące z powodu zwyrodnienia stawów, bardzo często niechętnie się ruszają i w efekcie mają słaby „gorset mięśniowy”. Tyczy się to szczególnie osłabienia mięśni nóg. Brak mięśni amortyzujących kości i stawy, wpływa na pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia i zwiększa ryzyko szybkiego postępowania zwyrodnień. Stosowanie HMB u takich zwierząt wzmocni ich mięśnie, co znacząco ułatwi tym psom ruch, a sama tkanka mięśniowa lepiej będzie chronić układ ruchu przed urazami.

Również w przypadku rekonwalescencji psów wyniszczonych chorobą lub zaniedbaniem, podawanie HMB może znacząco przyspieszyć powrót zwierzęcia do zdrowia i optymalnej kondycji.

Wyniki przeprowadzonych badaniach wskazują na możliwość stosowania suplementacji HMB w okresie wzrostu i rozwoju zwierzęcia w celu podniesienia gęstości mineralnej i wytrzymałości kości oraz zwiększenia masy mięśniowej. Dzięki temu zwierzęta te w wieku starczym mogą być mniej narażone na ryzyko wystąpienia schorzeń metabolicznych kości, np. osteoporozy(17).

Czy HMB może być niebezpieczne? Przeprowadzone badania dowodzą, że jest to preparat całkowicie bezpieczny, nie wywołujący żadnych efektów ubocznych, nawet w przypadkach przyjmowania dawek znacznie przekraczających zalecane. Nadmiar HMB każdorazowo wydalany jest z moczem, nie obciążając układu pokarmowego. Może być bezpiecznie podawany drogą pokarmowa u zwierząt, bez względu na wiek i stan fizjologiczny (2,18).

 

Kup Game Dog HMB dla swojego psa!

 

 

Bibliografia
1. Ambroziak S., Legalne Anaboliki, wyd. Piktogram, 2009
2. Fuller JR J.C., Lawrence H., Diehi L.M., Landin K.L., Baier S.M., Rathmacher J.A. Subchronic toxicity study of β-hydroxy-β-methylbutyric free acid in Sprague–Dawley rats. Food and Chemical Toxicology, Volume 67, May 2014, Pages 145–153
3. Krakowski, L., J. Krzyzanowski, Z. Wrona, K. Kostro, and A.K. Siwicki, 2002 The influence of nonspecific immunostimulation of pregnant sows on the immunological value of colostrum, Vet. Immunol. Immunopath. 87:89-95
4. Miller, P., L. Sandberg, and J.C. Fuller, Jr., 1998 The effects of supplemental ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) on training and racing thoroughbreds, Assoc. Equine Sports Med. Proc. 0:23-24
5. Mirowski A. Żywienie psów sportowych. Cz. IV. Suplementy diety, Magazyn Weterynaryjny, vol. 20, nr 174, 2011
6. Nissen S., Sharp R., Ray M., Rathmaher J.A., Rice D., Fuller J.C., Conelly S., Abumrad N. “Effect of leucine metabolite b-hydroxy-b-methylbutyrate on muscle metabolism during resistance-exercise training” Journal of American Physiological Society, 2095-2104, 1996
7. Ostaszewski, P., S. Kostiuk , B. Balasinska, M. Jank, I. Papet, and F. Glomot, 2000 The leucine metabolite ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) modifies protein turnover in muscles of laboratory rats and domestic chickens in vitro, J. Anim. Physiol. a. Anim. Nutr. 84:1-8
8. Peterson, A.L., M.A. Qureshi, P.R. Ferket and J.C. Fuller, Jr., 1999 Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate, Immunopharm. Immunotox. 21:307-330
9. Ostaszewski, P., A.K. Siwicki, Z. Skrzek, B. Balasinska, J.C. Fuller, Jr., and S. Nissen, 1998 ß-Hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) fed in the water enhances immune response in young broilers, Poultry Sci. 77:(Suppl. 1):26
10. Ostaszewski, P., E. Kozlowska, A.K. Siwicki, J. Krzyzanowski, J.C. Fuller, Jr., and S. Nissen, 1998 The immunomodulating activity of dietary ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) in weanling pigs, J. Anim. Sci. 76:(Suppl. 1):136
11. Ostaszewski P. Wymagania psów biegających wyczynowo. Magazyn Weterynajny., 10, 54-61, 2001
12. Palisin, T., and J.J. Stacy, MD, 2005 ß-Hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) and its use in athletics, Current Sports Med. Reports 4:220-223
13. Siwicki, A.K., J.C. Fuller, S. Nissen, P. Ostaszewski, and M. Studnicka, 2000 In vitro effects of ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) on cell-mediated immunity in fish, Vet. Immonol. Immunopath. 76:191-197
14. Siwicki, A.K., M. Morand, J. Fuller, Jr,, S. Nissen, K. Goryczko, P. Ostaszewski, K. Kazun, and E. Gombski, 2003 Influence of feeding the leucine metabolite ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB) on the nonspecific cellular and humoral defence mechanisms of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), J. Appl. Ichthyol. 19:44-48
15. Wilson J.M., Peter J Fitschen P.,J., Campbell B., Wilson G.J., Zanchi G., Taylor L., Wilborn C., Kalman D.S., Sout J.R., Hofmann J.R., Ziegenfuss T.N., Lopez H.L., Kreider R.B., Smith-Rayan A.E., Antonio J. International Society of Sports Nutrition Position. Stand: beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB). Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013, 10:6
16. Tatara M.R., Śliwa E., Krupski W.: Prenatal programming of skeletal development in the offspring: effects of maternal treatment with β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on femur properties in pigs at slaughter age. Bone 2007, 40:1615-1622.
17. Tatara M.R.: Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) administration on volumetric bone mineral density, and morphometric and mechanical properties of tibia in male turkeys. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 2009, 93:669-677.
18. Tatara M.R., Studziński T., Naturalna biologicznie aktywna substancja – B-hydroksy-B-metylomaślan (HMB, 3-hydroksy-3-metylkomaślan, kwas B-hydroksy-B-metylomasłowy) jako pozytywny czynnik aktywny metabolicznie w odniesieniu do procesów regulacji wzrostu, rozwoju i utrzymania homeostazy tkanki kostnej kręgowców. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, WMW, 2010
19. Rahimi, M. H., Mohammadi, H., Eshaghi, H., Askari, G., & Miraghajani, M. The Effects of Beta-Hydroxy-Beta-Methylbutyrate Supplementation on Recovery Following Exercise-Induced Muscle Damage: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American College of Nutrition, 1–10, 2018.
20. Holeček, M. . Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate supplementation and skeletal muscle in healthy and muscle-wasting conditions. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 8(4), 529–541, 2017.
21. Oktaviana, J., Zanker, J., Vogrin, S., & Duque, G. The Effect of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate (HMB) on Sarcopenia and Functional Frailty in Older Persons: A Systematic Review. The Journal of Nutrition, Health & Aging. 2018
22. Alfonso J., Cruz-Jentoft,
Beta-Hydroxy-Beta-Methyl Butyrate (HMB): From Experimental Data to Clinical Evidence in Sarcopenia, 2018.


Aktualizacja posta opublikowanego 29. września 2017