Gabor & Darazs

Gabor
Darazs

Weight pull:
29 x 1sze miejsce
9 x 2gie miejsce
3 x 3cie miejsce
5 x MWPP
4 x MWP

Podium w 8 krajach:
Węgry, Słowacja, Serbia, Polska, Chechy, Włochy, Belgia,
Niemcy

Jeden z najlepszych psów
na bieżni w Europie

ADBA Top Dog
1 x 1sze miejsce
1 x 2gie miejsce

Słowacko-węgierski Champion na bieżni

Hungarian Weight pull Champion male
Węgierski Champion weight pull

EPF Mistrzostwa
1 x 2gie miejsce

EWPAS Mistrzostwa
1 x 2gie miejsce

One of the best dog on treadmill in Europe