Zwroty

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie: a) rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy lub, b) ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku zamówienia wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Algis Animals sp z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Bielawska 6 lok 9, 02-511 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres email [email protected] W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 728 589 391 w godzinach 8-15.

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy: a) w przypadku odstąpienia od umowy Algis Animals sp z o.o. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Algis Animals), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Algis Animals sp z o.o. została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, b) zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, c) Algis Animals może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar należy odesłać na adres Algis Animals sp z o.o. ul. Bielawska 6 lok 9, 02-511 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8. W celu dokonania zwrotu towaru rekomendowany jest wcześniejszy kontakt z Algis Animals. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura, paragon).

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów: a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.